Author Index - V

V., Kamakoti   0134
Vachoux, Alain   0758
Vandergheynst, Pierre   1098
Vardanega, Tullio   0189
Varela, Javier Alejandro   0688
Vargas, Roberto   0778
Vasudevan, Shobha   0463
Vatajelu, Elena I.   0822
Vatajelu, Elena Ioana   0505
Vaz, Gavin   1124
Veeravalli, Bharadwaj   0246
Veneris, Andreas   0331
Venkataraman, Shyamsundar   1115
Venkataramani, Swagath   0369, 0460, 0569, 1113
Venkatasubramanian, N.   0349
Venkatesan, Rangharajan   0460, 0838, 0859
Venkatesh, R.   0245
Verbauwhede, Ingrid   0288, 0378

Vercauteren, Frederik   0378
Verkest, Diederik   0932
Vestjens, Patrick   0519
Vetter, Jeffrey S.   0733
Videau, Brice   0715
Vieira, Andrws   0877
Vijayakumar, Arunkumar   0522
Villena, Jorge F.   1186
Vincent, Adrien F.   1117
Vinet, M.   1110
Virazel, A.   1031
Virupaksha, Sandesh Gubbi   0498
Vivet, Pascal   0258
Vodenicarevic, Damir   1117
Vogt, Christian   1152
Volpe, P-N   1153
Vrudhula, Sarma   0620
Vuka, Mikel   0806
Vuyyuru, Vasantha   0655